Site-ul oficial al Primăriei comunei Măgureni!

Terenuri de sport cu gazon sintetic în satele Cocorăștii Caplii și Măgureni

Terenuri de sport cu gazon sintetic în satele Cocorăștii Caplii și Măgureni

 

   Dotarea terenurilor de sport cu suprafață sintetică este o etapă obligatorie în realizarea planului de dezvoltare a infrastructurii rurale  din comuna Măgureni, privind activitățile sportive.

   In acest sens a fost refăcută baza sportivă de la Scoala Gimnazială Măgureni –clasele V-VIII, apărând astfel un nou teren de sport cu gazon sintetic.

    Deasemeni și în satul Cocorăștii Caplii a fost amenajat un teren de sport cu gazon  sintetic, asigurând în acest fel condiții bune pentru activități sportive .

   Finanțarea acestor lucrări s-a realizat prin atragerea de fonduri europene  nerambursabile-Programul operațional FEADR - măsura 41.322 L -Renovarea ,dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru comunitate și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale , Primăria comunei Măgureni implementând cu succes  acest proiect.

Read more...

Rețeua de apă din centrul comunei Măgureni, a fost modernizată din fonduri europene

Rețeua  de apă din centrul comunei Măgureni, a fost modernizată din fonduri europene

 

     Obiectivul major al acestui proiect a fost acela de a asigura apă potabilă sigură din punct de vedere sanitar pentru locuitorii care erau racordați la rețeua veche din azbociment,ce s-a constatat că putea fi toxică pentru populație.

     Investiția a vizat modernizarea rețelei existente prin înlocuirea conductei vechi   pe o lungime de 1348 ml și introducerea unei conducte noi pe partea cealaltă a strazii pe o lungime de 1366 ml și realizarea de subtraversări 14 ml ( cu branșamentele aferente )

     Astfel populația poate beneficia acum de apă nepoluată , la standarde de siguranță sanitară.

     Datorita faptului că s-a dorit îmbunătățirea infrastucturii fizice de bază în spațiul rural ,proiectul  s-a pliat pe obiectivele Măsurii 322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moșteniri rurale ,, primind astfel finanțare din fonduri europene nerambursabile.

    Prin implementarea proiectului, atât locuitorii din centrul comunei cât și  ceilalți locuitori beneficiază de condiții civilizate de racordare la rețeua de distribuție a apei potabile,fapt ce va conduce la creșterea nivelului de trai al localnicilor, la imbunătățirea calității mediului,precum și la protejarea starii de sănătate a populației.

 

Read more...

CENTRU DE INFORMARE TURISTICĂ ÎN COMUNA MĂGURENI

 Centrul de Informare turistică a fost inaugurat în anul 2015, în cadrul proiectului ,, Înființare Centru de informare turistică în localitatea Măgureni pentru promovarea obiectivelor turistice din comunele Măgureni,Florești,Filipeștii de Pădure, Poiana Câmpina și Iedera,,

Read more...