Site-ul oficial al Primăriei comunei Măgureni!

Dispoziții ale primarului

Anul 2018

 

Dispoziția 122/2018 privind XXX

Dispoziția 122/2018 privind XXX

Dispoziția 122/2018 privind XXX

Dispoziția 122/2018 privind XXX

Dispoziția 122/2018 privind XXX

Dispoziția 122/2018 privind XXX

Dispoziția 122/2018 privind XXX

Dispoziția 122/2018 privind XXX

Dispoziția 122/2018 privind XXX

Dispoziția 122/2018 privind XXX

Dispoziția 122/2018 privind XXX

Dispoziția 122/2018 privind XXX

Dispoziția 149/2018 privind convocarea Consiliului Local în ședintă ordinară în data de 28.06.2018

Dispoziția 148/2018 privind constituirea unei comisii de recepție la terminarea lucrărilor pentru ob. Reparații, împejmuire Școala Gimnazială corp A și Grădinița nr. 1 - comuna Măgureni

Dispoziția 114/2018 privind constituirea comisiei pentru vânzarea prin licitație publică a unui bun mobil (buldoexcavator) aparținând domeniului privat al comunei Măgureni

Dispoziția 146/2018 privind aprobarea măsurilor privind inventarierea pe anul 2017

Dispoziția 145/2018 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției contractuale de referent, gr. I în Compartimentul Cămine Culturale

Dispoziția 144/2018 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraodinară în data de 12.06.2018

Dispoziția 143/2018 privind încetarea CIM al dnei Pantaia Mihaela, asistent personal al persoanei cu handicap Pantaia Ciprian Florin

Dispoziția 142/2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal

Dispoziția 141/2018 privind încetarea indemnizației lunare numitului Danciu Constantin

Dispoziția 140/2018 privind încetarea indemnizației lunare numitei Tudose Elena

Dispoziția 139/2018 privind încetarea indemnizației lunare numitului Buduran Gheorghe

Dispoziția 138/2018 privind acordarea indemnizației lunare dlui Barbu Vasile - bolnav cu handicap grav

Dispoziția 137/2018 privind acordarea indemnizației lunare d-nei Ristea Elena - bolnavă cu handicap grav

Dispoziția 136/2018 privind acordarea indemnizației lunare d-nei Savu Anica - bolnavă cu handicap grav

Dispoziția 135/2018 privind actualizarea componenței comisiei de identificare și inventariere a terenurilor care pot fi atribuite tinerilor potrivit Legii nr. 15-2003

Dispoziția 134/2018 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 30.05.2018

Dispoziția 133/2018 privind acordarea unui ajutor de înmormântare numitului Ungureanu C-tin Gabriel pentru def. Ungureanu Andreea Gabriela

Dispoziția 128/2018 privind desemnarea unui curator special pentru Sichim Valerica

Dispoziția 127/2018 privind numirea d-nei Barbu Georgeta drept curator special al minorilor Popa Denis Gabriel și Pavel Nicholas Mihail

Dispoziția 126/2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Dispoziția 125/2018 privind autorizarea acceptării succesiunii de pe urma def. Constantinescu Maria de către minora Z. E. S. și numirea d-lui Zugravu Liviu curator special

Dispoziția 124/2018 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pt. ob. Reparații curente Cămin Cultural Satu Banului - Măgureni

Dispoziția 123/2018 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Zecheru Maria

Dispoziția 122/2018 privind acordarea unui ajutor de înmormantare numitei Corbu Nastasia pentru defunctul Ungureanu Vasile

Dispoziția 121/2018 privind încetarea ajutorului social pentru Tudorache Daniel

Dispoziția 120/2018 privind încetarea ajutor social pentru Ancuța Ion

Dispoziția 119/2018 privind încetare ASF pentru Feraru Nicoleta Cristina

Dispoziția 118/2018 privind modificarea cuantumului ASF și modificare număr copii pentru care se acordă ASF, pentru Bârlădeanu Petrila

Dispoziția 117/2018 privind încetarea indemnizației lunare numitei Goran Maria

Dispoziția 116/2018 privind rectificarea actului de naștere nr. 54-05.06.1951 privind pe Cojocaru Maria

Dispoziția 115/2018 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 26.04.2018

Dispoziția 114/2018 privind convocarea Consiliului Local în ședință de îndată în data de 19.04.2018

Dispoziția 113/2018 privind aprobarea Planului de Servicii pentru minora Popescu Erica Ștefania

Dispoziția 111/2018 privind privind modificarea art.1 din Dispoziția nr. 93-12.03.2018 de constituire a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocupare funcție de inspector

Dispoziția 110/2018 privind constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectiv - Reparații alei, loc de joaca pentru copii - comuna Măgureni

Dispoziția 109/2018 privind încetare CIM al d-nei Iosif Georgeta-Antoaneta, referent în cadrul Compartimentului Cămine Culturale

Dispoziția 108/2018 privind constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectiv - Reparații curente sediul Primăriei comunei Măgureni

Dispoziția 107/2018 privind acordare ASF pentru Niță Maria Mihaela

Dispoziția 106/2018 privind menținerea cuantumului ASF și modificarea numărului de copii pentru care se acordă ASF pentru Pantaia Gabriela

Dispoziția 105/2018 privind modificarea cuantumului ASF și modificarea numărului de copii pentru care se acordă ASF pentru Olteanu Constanța Monica

Dispoziția 104/2018 privind reluarea ajutorului social pentru Dimulescu Gheorghe Bogdan

Dispoziția 103/2018 privind reluarea ajutorului social pentru Constantin Constantin

Dispoziția 102/2018 privind modificarea cuantumului ajutorului social și recuperarea unor sume încasate necuvenit pentru Neagu Gheorghe

Dispoziția 101/2018 privind acordarea ajutorului social pentru Brica Anica

Dispoziția 100/2018 privind încetarea indemnizației lunare numitei Pantaia Gabriela

Dispoziția 99/2018 privind încetarea CIM al d-nei Bandean Cristina Gabriela, asistent personal al persoanei cu handicap grav Bandean Mihai Sebastian

Dispoziția 98/2018 privind stabilirea indemnizației cuvenite persoanei cu handicap grav, începând cu data de 01.03.2018

Dispoziția 97/2018 privind acordarea unui ajutor de înmormântare numitului Vlădescu Vasile pentru def. Vlădescu Lucreția

Dispoziția 96/2018 privind acordarea unui ajutor de înmormântare numitei Florea Maria Mihaela pentru def. Scorțaru Ilie Ciprian

Dispoziția 95/2018 privind acordarea unui ajutor de înmormântare numitei Zecheru Luminița pentru def. Matei Stelian

Dispoziția 94/2018 privind constituirea comisiei de predare în administrare către SC Hidro Prahova SA a sistemului de canalizare al comunei Măgureni, jud. PH

Dispoziția 93/2018 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestaților pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, cl. I, gr. profesional principal - Biroul Financiar

Dispoziția 82/2018 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaților de urgență în anul 2018

Dispoziția 81/2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectiv Modernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni, jud. Prahova

Dispoziția 80/2018 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 15.03.2018

Dispoziția 79/2018 privind încetarea ajutorului social pentru Matei Stelian

Dispoziția 78/2018 privind încetarea indemnizației lunare numitei Croitoru Lucreția

Dispoziția 77/2018 privind modificarea dreptului la ajutor pentru locuințe cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri și recuperarea sumelor încasate necuvenit

Dispoziția 76/2018 privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția 75/2018 privind încetarea indemnizației lunare numitului Ciufu Vasile

Dispoziția 74/2018 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 28.02.2018

Dispoziția 73/2018 privind convocarea Consilului Local în ședință extraodinară în data de 21.02.2018

Dispoziția 72/2018 privind acordarea indemnizației lunare d-lui Matei Gheorghe - bolnav cu handicap grav

Dispoziția 71/2018 privind acordarea indemnizației lunare d-lui Gheorghe Nicolae - bolnav cu handicap grav

Dispoziția 70/2018 privind modificarea dispoziției Primarului comunei Magureni nr. 66-2018 și stabilirea componenței Centrului Operativ al CLSU la nivelul comunei Măgureni

Dispoziția 69/2018 privind stabilirea programului de lucru și unele măsuri organizatorice în desfășurarea activității personalului compartimentului Poliție Locală

Dispoziția 68/2018 privind înființarea dispozitivului de evacuare necesar pentru executarea acțiunilor de evacuare la nivelul comunei Măgureni

Dispoziția 67/2018 privind înlocuirea unor persoane nominalizate să utilizeze aplicația RENNS la nivelul comunei Măgureni

Dispoziția 66/2018 privind modificarea și completarea Dispoziției primarului nr. 57-2016 privind organizarea, atribuțiile și funcționarea CLSU

Dispoziția 64/2018 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru dna Bumbăcia Claudia Mihaela

Dispoziția 63/2018 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru dl Atomei Ciprian Gheorghe

Dispoziția 62/2018 privind suspendarea ajutorului social pentru dl Ancuța Ion

Dispoziția 61/2018 privind suspendarea ajutorului social pentru dl. Dimulescu Gheorghe Bogdan

Dispoziția 60/2018 privind suspendarea ajutorului social pentru Constantin Constantin

Dispoziția 59/2018 privind suspendarea ajutorului social și modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru dl Tudorache Daniel

Dispoziția 58/2018 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru dl Dobrescu Ionel

Dispoziția 57/2018 privind privind încetarea alocației pentru susținerea familiei pentru dna. Bumbăcea Cristina Florentina

Dispoziția 56/2018 privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția 55/2018 privind modificarea ajutorului pentru încălzire locuință cu gaze naturale

Dispoziția 53/2018 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 31.01.2018

Dispoziția 52/2018 privind acordarea ajutorului de înmormântare numitei Tudor Mihaela pt decedat Tatu Trandafir

Dispoziția 51/2018 privind acordarea indemnizației lunare d-lui Bumbăcea Iulian Georgian, tatăl copilului cu handicap Bumbăcea Horia

Dispoziția 50/2018 privind încuviințarea operațiunii de dezmembrare pt coproprietate Mărgărit Matilda

Dispoziția 49/2018 privind constiturea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul schimbarea destinației, renovarea și recompartimentarea Școala Generală pt Grădinița COC

Dispoziția 48/2018 privind stabilirea indemnizației cuvenite persoanei cu handicap grav începând cu data de 01.01.2018

Dispoziția 2/2018 privind încetarea indemnizației lunare a numitei Ariciu Maria

Dispoziția 1/2018 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 08.01.2018

 

Anul 2017

Dispoziția.299/2017     privind alocarea plajei de numere pentru înregistrarea documentelor gestionate de Compartimentul stare civilă pentru anul  2018

Dispoziția.298/2017     privind  constituirea comisiei de selecție a ofertelor pentru atribuirea contractului ,, Amenajare trotuare , pistă biciclete,rigole,parcări în comuna Măgureni, sat Măgureni, etpa I,,

Dispoziția.297/2017     privind modificarea titularului și a cuantumului ajutorului social pentru Dafina Florica

Dispoziția.296/2017     privind  acordarea unui ajutor de inmormântare numitei Dinu Georgiana Valentina pentru def.Dinu Andreea Izabela

Dispoziția.295/2017     privind  acordarea indemnizației lunare dnei Barbu Silvia  bolnavă cu handicap grav

Dispoziția.294/2017     privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2018-2021

Dispoziția.293/2017     privind  acordarea indemnizației lunare dlui Ciuciu Ovidiu bolnav cu handicap grav

Dispoziția.292/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.291/2017      privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.290/2017     privind convocarea Consiliului local în ședința de îndată în data de 18.12.2017

Dispoziția.289/2017     privind convocarea Consiliului local în ședința ordinară în data de 21,12,2017

Dispoziția.288/2017     privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară în data de 13.12.2017

Dispoziția.287/2017     privind încetarea ajutorului social , alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru Florea Florin Mihai

Dispoziția.286/2017     privind acordarea ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru Vlădescu Marian

Dispoziția.285/2017     privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Craus Marian 

Dispoziția.284/2017     privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Bumbăcea Ecaterina Mădălina

Dispoziția.283/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.282/2017     privind acordarea indemnizației lunare dlui Stanciu Petre bolnav cu handicap grav 

Dispoziția.281/2017     privind  constituirea grupului de lucru pentru derularea programului POAD 2017 la nivelul UAT comuna Măgureni

Dispoziția.280/2017     privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 28.11.2017

Dispoziția.279/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolier

Dispoziția.278/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolier

Dispoziția.277/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolier

Dispoziția.276/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolier

Dispoziția.275/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

Dispoziția.274/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

Dispoziția.273/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.272/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.271/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.270/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.269/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.268/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.267/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.266/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.265/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.264/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.263/2017     privind acordarea indemnizației lunare d-lui Ciufu Vasile bolnav cu handicap grav.

Dispoziția.262/2017     privind  acordarea indemnizației lunare dnei Ariciu Maria , bolnavă cu handicap grav .

Dispoziția.261/2017     privind  modificarea raportului de serviciu al doamnei  Manolache Petruța prin transfer  la cerere

Dispoziția.260/2017     privind constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Reparații curente Școala Satul Banului - Comuna Măgureni ,, 

Dispoziția.259/2017     privind constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Reparații curente împrejmuire, căi  acces și spațiu de joacă Grădinița cu program prelungit comuna Măgureni, sat Cocorăștii Capli ,,

Dispoziția.258/2017     privind constituirea unei comisii  pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul  ,, Rețea de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Măgureni, județul Prahova ,,

Dispoziția.257/2017     privind desemnarea persoanelor pentru utilizarea sistemului informatic RAN la nivelul Comunei Măgureni  

Dispoziția.256/2017     privind  constituirea unei comisii pentru recepţia la terminarea lucrărilor  pentru obiectivul ,,Modernizare şi extindere reţea de alimentare cu apă pe DC 115 A -comuna  Măgureni, judeţul Prahova,,

Dispoziția.255/2017     privind convocarea  Consiliului local în ședință de îndată în data de 7.11.2017

Dispoziția.254/2017     privind convocarea  Consiliului local în ședință de îndată în data de 2.11.2017

Dispoziția.253/2017     privind  încetarea alocației de susținerea familiei și recuperarea sumei încasate necuvenit cu titlu de alocație de susținerea familiei pentru Scorțaru Marinela

Dispoziția.252/2017     privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Neagu Gheorghe

Dispoziția.251/2017     privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Habet Daniel

Dispoziția.250/2017     privind acordarea indemnizației lunare d-lui Niță Alexandru, bolnav cu handicap grav

Dispoziția.249/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.248/2017     privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.247/2017     privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,cărbuni și combustibili petrolieri

Dispoziția.246/2017     privind modificarea ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei pentru Dina Tudorița

Dispoziția.245/2017     privind acordarea unui ajutor de inmormântare numitului Scorțaru Florin Lucian pentru def.Scorțaru Dănuț

Dispoziția.244/2017     privind acordarea indemnizației lunare dnei Crețu Elena , bolnava cu handicap grav.

Dispoziția.243/2017     privind numirea ca funcționar public definitiv al  dnei Manea Ileana, referent în cadrul  Compartimentului monitorizare servicii publice către cetățeni din aparatul de specialitate al Primarului comunei Măgureni

Dispoziția.242/2017     privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară  în data de 19.10.2017

Dispoziția.241/2017     privind  acordarea unui ajutor de urgență pentru Constantin Ion

Dispoziția.240/2017     privind încetarea indemnizației lunare numitului Danciu Gheorghe

Dispoziția.239/2017     privind  acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru doamna Pantaia Gabriela

Dispoziția.238/2017     privind  acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru domnul Matei Marius Octavian

Dispoziția.237/2017     privind  acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru doamna Bârlădeanu Petrila

Dispoziția.236/2017     privind  acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru doamna Rotărescu Corina

Dispoziția.235/2017     privind  acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru doamna Brașoveanu Daniela

Dispoziția.234/2017     privind  acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru doamna Morărescu Florina

Dispoziția.233/2017     privind  acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru doamna Stan Elena andreea 

Dispoziția.232/2017     privind  acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru doamna Dina Tudorița

Dispoziția.231/2017     privind  acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru Dimulescu Gheorghe Bogdan

Dispoziția.230/2017     privind  aprobarea listei cu persoanele beneficiare de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, conbustibili petrolieri

Dispoziția.229/2017     privind reluarea ajutorului social pentru Scorțaru Sorinel

Dispoziția.228/2017     privind reluarea ajutorului social pentru Ilina Marian

Dispoziția.227/2017     privind  modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei și modificare număr de copii pentru care se acordă alocația de susținerea familiei pentru Pantaia Gabriela

Dispoziția.226/2017     privind  modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei și modificare număr de copii pentru care se acordă alocația de susținerea familiei pentru Bârlădeanu  Petrila

Dispoziția.225/2017     privind  modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei și modificare număr de copii pentru care se acordă alocația de susținerea familiei pentru  Dobrescu Ionel

Dispoziția.224/2017     privind  modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei și modificare număr de copii pentru care se acordă alocația de susținerea familiei pentru Olteanu Constanța Monica

Dispoziția.223/2017     privind menținerea cuantumului alocației de susținerea familiei și menținerea numărului de copii pentru care se acordă alocația de susținerea familiei pentru Bumbăcea Constantin

Dispoziția.222/2017     privind  acordarea alocației de susținerea familiei pentru Neagu Georgeta Valentina

Dispoziția.221/2017     privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Ghiță Mihai Gabriel

Dispoziția.220/2017     privind menținerea în plată cu recuperarea sumei încasate necuvenit cu titlu de alocație de susținerea familiei pentru Brașoveanu Constantin

Dispoziția.219/2017     privind angajarea doamnei Danciu Elena în funcția de asistent personal

Dispoziția.218/2017     privind trecerea la o nouă tranșă de vechime corespunzător gradației 2 și stabilirea salariului lunar pentru doamna Bica Bianca Adriana, consilier în cadrul Compartimentului fond funciar, cadastru .

Dispoziția.217/2017     privind  nominalizarea persoanelor și rolul acestora în cadrul aplicației RENNS la nivelul Comunei Măgureni

Dispoziția.216/2017     privind rectificarea actului de căsătorie nr.1/16.01.2015 privind pe Melnic Constantin și Tepes-Greurus Iuliana

Dispoziția.215/2017     privind încetarea indemnizației lunare numitei Nedelcu Elena

Dispoziția.214/2017     privind  convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 27.09.2017

Dispoziția.213/2017     privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Nuță Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Nuță Ion .

Dispoziția.212/2017     privind desemnarea reprezentantului Primarului în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale, Comuna Măgureni pentru anul școlar 2017-2018

Dispoziția.211/2017     privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară în data de 14.09.2017

Dispoziția.210/2017     privind reluarea activității de către funcționarul public Manolache Petruța, consilier juridic în cadrul Compartimentului juridic.

Dispoziția.209/2017     privind angajarea pe perioadă nedeterminată a domnului Luncașu Ion în funcția de șofer microbuz școlar -personal contractual în aparatul de specialitate al primarului-Compartimentul administrativ

Dispoziția.208/2017     privind angajarea pe perioadă nedeterminată a domnului Bălosu Gheorghe în funcția de muncitor -personal contractual în aparatul de specialitate al primarului-Compartimentul administrativ

Dispoziția.207/2017     privind recuperarea sumei încasate necuvenit cu titlu de alocație de susținerea familiei pentru Scorțaru Luiza Anita

Dispoziția.206/2017     privind menținerea în plată și recuperarea  sumei încasate necuvenit cu titlu de alocație de susținerea familiei pentru Bumbăcea  Ecaterina Mădălina

Dispoziția.205/2017     privind acordarea indemnizației lunare d-nei Alecu Maria Ramona mama copilului cu handicap grav Stoica Denis Ionuț Gabriel 

Dispoziția.204/2017     privind acordarea indemnizației  lunare, d-nei Lazăr Maria , bolnavă cu handicap  grav

Dispoziția.203/2017     privind acordarea indemnizației lunare  d-lui Danciu Gheorghe bolnav cu handicap grav

Dispoziția.202/2017     privind delegarea atribuțiilor  secretarului  comunei pe perioada concediului de odihna al acestuia.

Dispoziția.201/2017     privind menținerea plății ajutorului social și recuperarea unor sume încasate necuvenit de Tudorache Daniel

Dispoziția.200/2017     privind modificarea ajutorului social pentru Tomescu Mariana

Dispoziția.199/2017     privind angajarea d-nei Ghencea Rodica Vasilica în funcția de asistent personal

Dispoziția.198/2017     privind convocarea Consiliului local în ședință în data de 23.08.2017

Dispoziția.197/2017     privind constituirea comisiei pentru constatarea, evaluarea și stabilirea răspunderii civile pentru pagubele produse de exemplarele din speciile de faună sălbatică și interes cinegetic la culturile agricole de pe raza localiății Măgureni

Dispoziția.196/2017     privind constituirea comisiei de selecție a ofertelor pentru atribuirea contractului,,Construire centru multifuncțional Sp+P+1E+Mp,, cu amplasament în comuna Măgureni, sat Măgureni, nr.354, județul Prahova

Dispoziția.195/2017     privind constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Măgureni, județul Prahova,,

Dispoziția.194/2017     privind numirea în funcția de agent de inundații a d-lui Brașov Ioan Cătălin

Dispoziția.193/2017     privind  actualizarea  componenței comisiei locale pentru probleme de apărare a Comunei Măgureni

Dispoziția.192/2017     privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară în data de 17.08.2017

Dispoziția.191/2017     privind suspendarea ajutorului social pentru Scorțaru Sorinel

Dispoziția.190/2017     privind suspendarea ajutorului social pentru Ilina Marian

Dispoziția.189/2017     privind  stabilirea salariului lunar pentru paznic, domnul Rădulescu Petre

Dispoziția.188/2017     privind  stabilirea salariului lunar pentru polițist local,grad profesional principal,domnul Istrate Georgel Marius

Dispoziția.187/2017     privind  stabilirea salariului lunar pentru polițist local,grad profesional superior,domnul Petre Constantin Cătălin

Dispoziția.186/2017     privind  stabilirea salariului lunar pentru polițist local,grad profesional superior,domnul Stancu Ciprian

Dispoziția.185/2017     privind  stabilirea salariului lunar pentru polițist local,grad profesional superior,domnul Cismaru Vasile Marius 

Dispoziția.184/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru polițist local,grad profesional superior,domnul Popa Ion

Dispoziția.183/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru  muncitor, Bălosu Gheorghe

Dispoziția.182/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru șofer,treapta I,domnul Necula Ion Mihai

Dispoziția.181/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru  ingrijitor,doamna  Sichim Marilena

Dispoziția.180/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru guard, doamna Stănică Doina

Dispoziția.179/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru referent treapta II, doamna Voica Andreea Felicia

Dispoziția.178/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru consilier treapta II,doamna Bumbăcia Claudia Mihaela

Dispoziția.177/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru consilier treapta II,doamna Toma Elena Alina

Dispoziția.176/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru consilier personal al primarului, domnul Albert Sebastian Nicolae

Dispoziția.175/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru  referent grad  profesional debutant, doamna Manea Ileana

Dispoziția.174/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru  inspector grad profesional asistent, domnul Brașov Ioan Cătălin

Dispoziția.173/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru inspector grad profesional asistent, doamna Dumitrache Constanța 

Dispoziția.172/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru inspector grad profesional principal, doamna Stancu Violeta Ioana

Dispoziția.171/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru inspector, grad profesional asistent, doamna Șerban Mihaela Narcisa

Dispoziția.170/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru  consilier grad profesional asistent, doamna Bica Bianca Adriana

Dispoziția.169/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru consilier grad profesional asistent, doamna Iarca Aida Laura

Dispoziția.168/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru   referent grad profesional superior, doamna Manta Elena Ana

Dispoziția.167/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru referent grad profesional superior, doamna Tudor Elena

Dispoziția.166/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru consilier grad profesional superior, doamna Safta Georgeta Mihaela

Dispoziția.165/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru  consilier treapta II, doamna Tifigiu Elena Ioana

Dispoziția.164/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru inspector  grad profesional asistent, doamna Bănică Adina Maria

Dispoziția.163/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru  inspector grad profesional principal, doamna Pascu Emilia

Dispoziția.162/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru inspector grad profesional superior, doamna Tifigiu Elena

Dispoziția.161/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru consilier IA, doamna Maricoiu Daniela Adriana

Dispoziția.160/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru secretarul comunei, doamna Pîrvulescu Violeta

Dispoziția.159/2017    privind stabilirea salariului lunar pentru viceprimarul comunei, doamna Vlăsceanu Elisabeta Mihaela

Dispoziția.158/2017    privind  stabilirea salariului lunar pentru primarul comunei, domnul Iordache Gheorghe

Dispoziția.157/2017    privind modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei pentru Tudorache Daniel

 Dispoziția.156/2017   privind modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei pentru Brașoveanu Constantin

 Dispoziția.155/2017   privind acordarea alocației de susținerea familiei pentru Dina Tudorița

Dispoziția.154/2017    privind acordarea ajutorului social pentru Marghioala Violeta

Dispoziția.153/2017    privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Reparații conductă alimentare cu apă (str.Ierculești ) comuna Măgureni ,,

Dispoziția.152/2017    privind  promovarea doamnei Șerban Mihaela Narcisa, inspector clasa I în cadrul Compartimentului asistență socială, autoritate tutelară, din grad profesional asistent în grad profesional principal

Dispoziția.151/2017    privind promovarea doamnei Bica Bianca Adriana consilier I în cadrul Compartimentului fond funciar, cadastru, din grad profesional asistent în grad profesional principal

Dispoziția.150/2017     privind  constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției  contractuale de muncitor în cadrul Compartimentului administrativ

Dispoziția.149/2017    privind  constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției  contractuale de șofer în cadrul Compartimentului administrativ

Dispoziția.148/2017    privind  numirea doamnei Șerban Mihaela Narcisa inspector în cadrul Compartimentului asistență socială , autoritate tutelară ca responsabil de caz pentru copiii  aflați în situație de risc și copiii  cu dizabilități de la nivelul comunei Măgureni

Dispoziția.147/2017    privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară în data de 27.07.2017

Dispoziția.146/2017    privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui Antal Ștefan

Dispoziția.145/2017    privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui Ghiță Mihai  Gabriel

Dispoziția.144/2017    privind  convocarea Consiliului local în ședință în data de 10.07.2017

Dispoziția.143/2017    privind constituirea comisiei de concurs și pentru examenul  de promovare în grad profesional organizat în data de 19.07.2017

Dispoziția.142/2017    privind încetarea ajutorului  social pentru Epure Rozica 

Dispoziția.141/2017    privind încetarea alocației de susținerea familiei  pentru Crețu Ionel

Dispoziția.140/2017    privind încetarea alocației de susținerea familiei  pentru Baciu Daniel Florin

Dispoziția.139/2017    privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Stoica Ionela Loredana

Dispoziția.138/2017    privind  convocarea Consiliului local  în  ședință ordinară  în data de 29.06.2017

Dispoziția.137/2017    privind acordarea indemnizației lunare d-nei Stoica Ionela Loredana, mama  copilului cu handicap grav-Stoica Diana Mihaela

Dispoziția.136/2017    privind desemnarea persoanelor pentru utilizarea celor două sisteme  informatice RENNS și  RAN  la nivelul comunei Măgureni

Dispoziția.135/2017   privind încetarea indemnizației lunare numitului Mașinescu Gheorghe 

Dispoziția.134/2017   privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Măgureni, doamna Vlăsceanu Elisabeta-Mihaela  

Dispoziția.133/2017   privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Măgureni, domnul Iordache Gheorghe 

Dispoziția.132/2017   privind  încetarea alocației de susținerea familiei pentru Dumitrescu Ștefan Florian

Dispoziția.131/2017   privind  modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei pentru Scorțaru Marinela

Dispoziția.130/2017   privind modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei pentru Bumbăcea Ecaterina Mădălina

Dispoziția.129/2017   privind acordarea indemnizației lunare d-lui Buduran Gheorghe bolnav cu handicap grav.

Dispoziția.128/2017   privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocupare funcției contractuale de șofer în  Compartimentul administrativ.

Dispoziția.127/2017   privind constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul,, Reparații gard cu plasă bordurată la Grădinița nr.1-Comuna Măgureni ,, și ,,Reparație instalație de încălzire subsol Grădinița nr.1-Comuna Măgureni ,,

Dispoziția.126/2017   privind  suspendarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru doamna Pantaia Gabriela

Dispoziția.125/2017   privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 24.05.2017

Dispoziția.124/2017  privind aprobarea fundamentării și elaborării propunerilor privind proiectul bugetului de stat pentru război pentru perioada 2017-2020 la nivelul UAT comuna Măgureni

Dispoziția.123/2017  privind constituirea unei comisii pentru recepția finală pentru obiectivul ,,Reparație teren de sport Școala Generală  Măgureni ,,

Dispoziția.122/2017  privind aprobarea Planului de integritate, la nivelul Primăriei comunei Măgureni, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020

Dispoziția.121/2017   privind numirea d-nei Manta Ana drept curator special  al minorei Manta Maia Gabriela, în vederea reprezentării acesteia la semnarea contractului de vânzare-cumpărare privind nuda proprietate din imobilul situat în com.Scorțeni, județul Prahova

Dispoziția.120/2017   privind acordarea indemnizației lunare  d-nei  Cîșiu  Magdalina bolnava cu handicap grav

Dispoziția.119/2017  privind acordarea indemnizației lunare  d-nei  Radu Viorica  bolnava cu handicap grav

Dispoziția.118/2017  privind  acordarea indemnizației lunare d-nei  Moldoveanu Ionica  bolnava cu handicap grav  

Dispoziția.117/2017  privind  încetarea indemnizației lunare numitei Manta Floarea  

Dispoziția.116/2017  privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Vișoiu Mihai Emil

Dispoziția.115/2017  privind încetarea alocației de susținerea familiei  pentru Scorțaru Luiza Anita

Dispoziția.114/2017  privind încetarea alocației de susținerea familiei  pentru Scorțaru Elena Simona

Dispoziția.113/2017  privind acordarea alocației de susținerea familiei pentru Dobrescu Ionel

Dispoziția.112/2017  privind prelungirea duratei de funcționare și modificarea componenței grupului de lucru constituit pentru legarea, ordonarea și inventarierea documentelor ce formează arhiva Primăriei Măgureni

Dispoziția.111/2017  privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 27.04.2017

Dispoziția.110/2017  privind desemnarea persoanei care să semneze pentru Arhitect Șef al Comunei Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.109/2017  privind reluarea ajutorului social pentru Constantin  Ion

Dispoziția.108/2017  privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui Ilina Ionel

Dispoziția.107/2017  privind aprobarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, la nivelul Primăriei comunei Măgureni-județul Prahova.

Dispoziția.106/2017  privind acordarea indemnizației lunare a d-lui Mașinescu Gheorghe bolnav cu handicap grav.

Dispoziția.105/2017  privind acordarea alocației de susținerea familiei pentru Anghel Adriana

Dispoziția.104/2017  privind menținerea cuantumului alocației de susținerea familiei și modificare număr de copii pentru care se acordă alocația de susținerea familiei pentru Pantaia Gabriela

Dispoziția.103/2017  privind modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei și modificare număr de copii pentru care se acordă alocația de susținerea familiei pentru Olteanu Constanța Monica .

Dispoziția.102/2017  privind modificarea alocației de susținerea familiei pentru Scorțaru Elena Simona

Dispoziția.101/2017  privind modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei și modificare număr de copii pentru care se acordă alocația de susținerea familiei pentru Bumbăcea Constantin .

Dispoziția.100/2017 privind menținerea în plată  a locației de susținerea familiei și recuperarea sumei încasate necuvenit cu titlu de alocație de susținerea familiei pentru Crețu Ionel . 

Dispoziția.99/2017   privind  încetarea alocației de susținerea familiei pentru Stănică Lucian

Dispoziția.98/2017   privind  încetarea alocației de susținerea familiei pentru Niță Alexandru

Dispoziția.97/2017   privind  convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 30.03.2017

Dispoziția.96/2017   privind acordarea indemnizației lunare d-lui Coman Vasile, tatăl copilului  cu handicap grav-Coman Ion Alexandru

Dispoziția.95/2017   privind acordarea indemnizației lunare d-nei  Pantaia  Gabriela, mama  copilului cu handicap grav-Pantaia  Valentina Georgiana

Dispoziția.94/2017   privind  încetarea indemnizației  lunare numitului Pană Alexandru

Dispoziția.93/2017   privind  desemnarea  persoanei responsabile de primirea și distribuirea laptelui praf, conform prevederilor Legii nr.321/2001

Dispoziția.92/2017   privind încetarea  ajutorului social pentru Pantaia Gabriel

Dispoziția.91/2017   privind  încetarea indemnizației lunare numitei Vișoiu Constanța

Dispoziția.90/2017   privind  angajarea domnului Răuță Costel Mirel în funcția de asistent personal

Dispoziția.89/2017   privind  convocarea Consiliului local  în ședință  extraordinară  în data de 9.03.2017 

Dispoziția.88/2017   privind  aprobarea proiectului de buget pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020

Dispoziția.87/2017   privind reluarea ajutorului social pentru Bălosu Ion

Dispoziția.86/2017   privind încetarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru doamna Ghiță Diana Mihaela

Dispoziția.85/2017   privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și conbustibili petrolieri și recuperarea sumelor încasate necuvenit

Dispoziția.84/2017   privind încetarea  contractului de muncă al domnului Răuță Costel Mirel, asistent personal al minorului Diaconescu Cristian Emanuel, bolnav cu handicap grav.

Dispoziția.83/2017   privind acordarea alocației de susținerea familiei pentru Bârlădeanu Petrila

Dispoziția.82/2017   privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 28.02.2017

Dispoziția.81/2017   privind majorarea cu 20% a indemnizațiilor cuvenite persoanei cu handicap grav

Dispoziția.80/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Barbu Ioana Raluca, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.79/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Neagu Gabriela Veronica, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.78/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Pantaia Mihaela, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.77/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Dascălu Irina-Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.76/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Nuță Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.75/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Răuță Costel Mirel, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.74/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Morărescu Mioara, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.73/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Ilie Andra Mihaela, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.72/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Bândean Cristina Gabriela, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.71/2017   privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru domnul Scorțaru Gheorghe Aurel

Dispoziția.70/2017   privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Enache Maria

Dispoziția.69/2017   privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Dorobanțu Cristina Gabriela

Dispoziția.68/2017   privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Pantaia Marina Silviana

Dispoziția.67/2017   privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.66/2017   privind acordarea unui ajutor de urgență pentru  Macovei Maria

Dispoziția.65/2017   privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Buduran Gheorghe

Dispoziția.64/2017   privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Moldoveanu Ionica

Dispoziția.63/2017   privind  încetarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru doamna Pantaia Marina Silviana

Dispoziția.62/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Ilina Ionel, șofer în cadrul Compartimentului administrativ

Dispoziția.61/2017   privind stabilirea salariului de bază pentru Antal Ștefan, șofer în cadrul Compartimentului administrativ

Dispoziția.60/2017   privind stabilirea salariului de bază pentru Ghiță Mihai-Gabriel, muncitor în cadrul Compartimentului administrativ

Dispoziția.59/2017   privind stabilirea salariului de bază pentru Sichim Marilena, îngrijitor în cadrul Compartimentului cămine culturale

Dispoziția.58/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Stănică Doina, guard în cadrul Compartimentului administrativ

Dispoziția.57/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Toma Elena -Alina, consilier în cadrul Compartimentului registratură, arhivă.

Dispoziția.56/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Tifigiu Elena-Alina, consilier în cadrul Biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe locale

Dispoziția.55/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Iosif Georgeta-Antoaneta, referent în cadrul Compartimentului cămine culturale.

Dispoziția.54/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Constantinescu Florica , bibliotecar în cadrul Compartimentului biblioteca comunală

Dispoziția.53/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Necula Ion-Mihai, șofer în cadrul Compartimentului administrativ

Dispoziția.52/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Curelea Andreea Felicia,  referent în cadrul Compartimentului implementare proiecte fonduri europene

Dispoziția.51/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Bumbăcia  Claudia Mihaela, consilier în cadrul Compartimentului implementare proiecte fonduri europene

Dispoziția.50/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Maricoiu  Daniela-Adriana, consilier în cadrul  Compartimentului evidenţă patrimoniului public şi privat, contracte, buget, prognoză, evidenţă cheltuieli

Dispoziția.49/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Stancu Ciprian , poliţist local în cadrul compartimentului Poliţie locală

Dispoziția.48/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Popa Ion, poliţist local în cadrul compartimentului Poliţie locală

Dispoziția.47/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Petre Constantin-Cătălin, poliţist local în cadrul compartimentului Poliţie locală

Dispoziția.46/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Rădulescu Petre, paznic în cadrul compartimentului Poliţie locală

Dispoziția.45/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Istrate Georgel-Marius, poliţist local în cadrul compartimentului Poliţie locală 

Dispoziția.44/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Cismaru Vasile-Marius, poliţist local în cadrul compartimentului Poliţie locală

Dispoziția.43/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Safta Mihaela-Georgeta, consilier în cadrul Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului

Dispoziția.42/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Dumitrache Constanța, inspector în cadrul Compartimentului stare civilă

Dispoziția.41/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Bica Bianca-Adriana, consilier în cadrul Compartimentului fond funciar, cadastru.

Dispoziția.40/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Șerban Mihaela-Narcisa, inspector în cadrul Compartimentului asistență socială, autoritate tutelară

Dispoziția.39/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Stancu Violeta-Ioana, inspector în cadrul Compartimentului asistență socială, autoritate tutelară

Dispoziția.38/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru  Manea Ileana, referent în cadrul Compartimentului monitorizare servicii către cetățeni 

Dispoziția.37/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Tudor Elena, referent în cadrul Compartimentului fond funciar, cadastru

Dispoziția.36/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Manta Elena-Ana, referent în cadrul Compartimentului fond funciar, cadastru

Dispoziția.35/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Iarca Aida-Laura, consilier în cadrul  compartimentului fond funciar, cadastru

Dispoziția.34/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Brașov Ioan-Cătălin, inspector în cadrul Compartimentului relația cu instituțiile deconcentrate.

Dispoziția.33/2017   privind  majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Bănică Adina-Maria , inspector în cadrul Biroului financiar, contabil, achiziții publice, impozite și taxe locale

Dispoziția.32/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Pascu Emilia, inspector în cadrul Biroului financiar, contabil, achiziții publice, impozite și taxe locale.

Dispoziția.31/2017   privind  majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Tifigiu Elena inspector în cadrul Biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe locale.

Dispoziția.30/2017   privind  majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Pîrvulescu Violeta, secretarul comunei .

Dispoziția.29/2017   privind acordarea indemnizației  lunare d-lui Pană Alexandru bolnav cu handicap grav.

Dispoziția.28/2017   privind  încetarea indemnizației lunare numitei Radu Alexandra 

Dispoziția.27/2017   privind  acordarea unui ajutor de urgență pentru Gordan Magdalena Ramona, mama minorei Gordan Teodora, bolnavă cu handicap grav

Dispoziția.26/2017   privind  angajarea domnului Albert Nicolae-Sebastian în funcția de consilier  personal al Primarului comunei Măgureni

Dispoziția.25/2017   privind suspendarea ajutorului social pentru Bălosu Ion

Dispoziția.24/2017   privind acordarea ajutorului social pentru Tudorache  Daniel

Dispoziția.23/2017   privind reluarea ajutorului social pentru Dumitru Vasilica

Dispoziția.22/2017   privind acordarea alocației de întreținerea familiei pentru Tudorache Daniel

Dispoziția.21/2017   privind încetarea alocației de întreținerea familiei pentru Ploscaru Daniela

Dispoziția.20/2017   privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.19/2017   privind  încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.18/2017   privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

Dispoziția.17/2017   privind acordarea indemnizației lunare d-nei Manta Georgeta bolnavă cu handicap grav

Dispoziția.16/2017   privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 31.01.2017

Dispoziția.15/2017   privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și recuperarea sumelor încasate necuvenit

Dispoziția.14/2017   privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.13/2017   privind acordarea indemnizației lunare d-nei Manta Floarea bolnavă cu handicap grav

Dispoziția.12/2017   privind modul de organizare a activității de prevenire a incendiilor la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.11/2017   privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.10/2017   privind reglementarea activităților care se desfășoară cu foc deschis la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.9/2017     privind reglementarea fumatului la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.8/2017     privind numirea în funcția de cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, la nivelul Unității  Administrativ-Teritoriale Comuna Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.7/2017     privind numirea și stabilirea atribuțiilor echipei de gestionare a riscurilor și a responsabilului cu Registru de riscuri la nivelul Primăriei comunei Măgureni

Dispoziția.6/2017     privind încetarea indemnizației lunare numitei Cojocaru Veta

Dispoziția.5/2017     privind numirea ca funcționar public definitiv al d-lui Brașov Ioan-Cătălin, inspector în cadrul Compartimentului relația cu instituțiile deconcentrate din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgureni

Dispoziția.4/2017     privind acordarea sporului de dificultate pentru membrii Comisiei local Măgureni de aplicare a legilor fondului funciar

Dispoziția.3/2017     privind reorganizarea comisiei de recepție a orelor de funcționare și consumului de carburant pentru buldoexcavator , cositoare ( trimer ) și drujbă

Dispoziția.2/2017     privind  convocarea Consiliului local în ședință extraordinară în data de 0.01.2017

Dispoziția.1/2017     privind suspendarea contractului individual de muncă al domnului Ilina Ionel, șofer în cadrul Compartimentului administrativ

Anul 2016

Dispoziția.374/2016   privind alocarea plajei de numere pentru înregistrarea documentelor gestionate de Compartimentul stare civilă pentru anul 2017

Dispoziția.367/2016   privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Reparații curente învelitoare și fațadă Școala Gimnazială Măgureni Corp C - comuna Măgureni,,

Dispoziția.365/2016   privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, reparații acoperiș și subsol Grădinița nr.1 Măgureni- comuna Măgureni ,,

Dispoziția.364/2016   privind  convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 23.12.2016.

Dispoziția.361/2016   privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Reparații curente Cămin Cultural Satul Banului, comuna Măgureni ,,

Dispoziția.360/2016   privind constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, reparații acoperiș și fațadă Cămin Cultural sat Lunca Prahovei- comuna Măgureni ,,

Dispoziția.359/2016   privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară în data de 12.12.2016

Dispoziția.355/2016   privind aprobarea de măsuri privind inventarierea pe anul 2016

Dispoziția.342/2016   privind reorganizarea comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și deținute de Consiliul local al comunei Măgureni și Primăria comunei Măgureni

Dispoziția.341/2016   privind  convocarea Consiliului local în ședință  ordinară  în data de 29.11.2016

Dispoziția.312/2016   privind numirea doamnei Sichim Marilena ca gestionar al inventarului bunurilor ce aparțin Centrului Cultural Măgureni

Dispoziția.311/2016   privind modificarea componenței grupului de lucru constituit pentru legarea, ordonarea și inventarierea conform legii a documentelor ce formează arhiva Primăriei Măgureni

Dispoziția.310/2016   privind delegarea unor atribuții de serviciu d-rei Curelea Andreea Felicia

Dispoziția.309/2016   privind constituirea comisiei de inventariere a mijloacelor fixe și obiectivelor de inventar ale Centrului Cultural Măgureni

Dispoziția.308/2016   privind  constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal- compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului.

Dispoziția.294/2016   privind  stabilirea si asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea  alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de  11 decembrie 2016

Dispoziția.293/2016   privind  delimitarea și sediul secțiilor de votare organizate la nivelul comunei Măgureni

Dispoziția.292/2016   privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 31.10.2016

Dispoziția.285/2016   privind delegarea unor atribuții secretarului comunei Măgureni

Dispoziția.284/2016   privind  constituirea unei comisii pentru recepția  la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Reparații curente grup sanitar Școala Gimnazială Măgureni Corp A ,,

Dispoziția.283/2016   privind constituirea grupului de lucru pentru legarea, ordonarea și inventarierea conform legii a documentelor ce formează arhiva Primăriei Măgureni

Dispoziția.280/2016   privind majorarea bugetului local pe anul 2016 cu suma de 55 mii lei la Cap.11.02.02

Dispoziția.248/2016   privind convocarea Consiliului  local în ședință ordinară  în data de 29.09.2016

Dispoziția.245/2016   privind desemnarea reprezentantului Primarului în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale, Comuna Măgureni

Dispoziția.243/2016   privind constituirea unei comisii pentru constatarea  pagubelor produse culturilor agricole de animalele lăsate nesupravegheate

Dispoziția.242/2016   privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent-Compartimentul monitorizare servicii către cetățeni , din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măgureni

Dispoziția.226/2016   privind delegarea atribuțiilor secretarului comunei pe perioada concediului de odihnă al acestuia

Dispoziția.217/2016   privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data  de 25.08.2016

Dispoziția.216/2016   privind  radierea sancțiunii disciplinare aplicată funcționarului public Iarca Aida-Laura prin Dispoziția nr.165/10.08.2012

Dispoziția.215/2016   privind delegarea atribuțiilor privind comunicarea sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale

Dispoziția.212/2016   privind  constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru  ocuparea funcției contractuale de îngrijitor în  Compartimentul   cămine culturale

Dispoziția.211/2016   privind   constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru  ocuparea funcției contractuale de muncitor necalificat în  Compartimentul   administrativ

Dispoziția.184/2016   privind  constituirea comisiei de examen și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în clasă  organizat în data de 08.08.2016

Dispoziția.181/2016   privind desemnarea persoanei responsabile să gestioneze registrul de evidență  a câinilor fără stăpân

Dispoziția.180/2016   privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,,Amenajare teren de sport Școala Satul Banului- comuna Măgureni,,

Dispoziția.172/2016   privind delegarea unor atribuții de serviciu viceprimarului comunei Măgureni

Dispoziția.171/2016   privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor  pentru obiectivul  ,,Dotare și amenajare loc de picnic zona ruda - comuna Măgureni ,,

Dispoziția.154/2016   privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul  ,, Reparații gard și zid de sprijin Școala Satul Banului - comuna Măgureni ,,

Dispoziția.153/2016    privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 04.07.2016

Dispoziția.150/2016     privind modificarea bugetului local pe anul 2016

Dispoziția.149/2016    privind modificarea art.1 din Dispoziția  nr.132/26.05.2016 de constituire a comisiei de concurs și comisiei de soluționare a  contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 22.06.2016

Dispoziția.147/2016    privind  reluarea  activitatii de către dra Iarca Aida Laura, consilier în cadrul compartimentului fond funciar, cadastru

Dispoziția.135/2016    privind constituirea unei comisii pentru recepția lucrărilor executate din fondul corespunzător cotei de dezvoltare constituit în prețul apei potabile de operatorul SC Jovila Construct SRL Ploiești

Dispoziția.134/2016      privind  aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului  contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgureni 

Dispoziția.132/2016    privind  constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționarea contestațiilor pentru examenul de promovare în grad  profesional organizat în data de 22.06.2016

Dispoziția.130/2016    privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 19,05,2016

Dispoziția.125/2016    privind  suspendarea raportului de serviciu al drei Iarca Aida Laura în vederea  participării la campania electorală din data de 5.06.2016

Dispoziția.113/2016   privind delimitarea  și sediul secțiilor de votare organizate la nivelul comunei Măgureni

Dispoziția.112/2016   privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale din data de 5 iunie 2016

Dispoziția.108/2016    privind  convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 21.04.2016

Dispoziția.107/2016 privind  asigurarea statisticienilor și personalului tehnic auxiliar în Biroul electoral de Circumscripție nr 66 Măgureni

Dispoziția.106/2016   privind constituirea comisiei pentru urmărirea și soluționarea unor măsuri dispuse de Camera de Conturi  Prahova prin Decizia nrl.35/2015

Dispoziția.96/2016  privind  numirea ca agent constatator al dlui Brașov Ioan-Cătălin, inspector în cadrul compartimentului relația cu instituțiile deconcentrate

Dispoziția.95/2016    privind  convocarea  Consiliului Local în ședință ordinară în data de 31.03.2016

Dispoziția.90/2016   privind aprobarea de măsuri în vederea diminuării riscului epidemiologic cauzat de consumul de apă din unele fântâni  publice  ale comunei Măgureni

Dispoziția.73/2016  privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,,Pavare zona centrală, zona Primărie ,,

Dispoziția.72/2016  privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Reparații  curente  fațadă grădiniță cu aplicare de tencuială decorativă pe o suprafață de 370 m.p ,,

Dispoziția.71/2016  privind  desemnarea  persoanei responsabile de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 Dispoziția.56/2016 privind  rectificarea actului de căsătorie nr.2/15.02.1986  privind pe Ploscaru Gheorghe și Manta Stefania

 Dispoziția.55/2016 privind  rectificarea actului de căsătorie nr.31/21.10.1965  privind pe Dumitru Alexandru și  Manta Eva

Dispoziția.54/2016 privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară în data de 4.02.2016

Dispoziția.53/2016 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în aparatul de specialitate al primarului comunei Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.41/2016 privind modificarea  și completarea dispoziției primarului comunei Măgureni nr.159/25.07.2015 privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență-comuna Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.40/2016 privind sancționarea disciplinară a d-nei Iosif Georgeta Antoaneta, referent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.36/2016 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 27.01.2016

Dispoziția.18/2016 privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată în data de 15.01.2016

Dispoziția.6/2016 privind acordarea  sporului de dificultate pentru membrii Comisieilocale Măgureni  de aplicare a legilor fondului funciar

Dispoziția.5/2016 privind organizarea controlului financiar preventiv  la nivelul unității administrativ teritoriale comuna Măgureni

Dispoziția.4/2016 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Manolache Petruța

Dispoziția.3/2016 privind  rectificarea actului de naștere nr.123/24.11.1950 privind pe Manta Stefania

 Dispoziția.2/2016 privind  rectificarea actului de naștere nr.91/31.10.1948 privind pe Manta Eva

Dispoziția.1/2016 privind  convocarea Consiliului local în ședință extraordinară în data de 7.01.2016