Site-ul oficial al Primăriei comunei Măgureni!

Avertizare
  • JUser: :_load: Imposibil de încărcat utilizatorul cu ID: 572

Dispoziții ale primarului

Anul 2017

Dispoziția.142/2017    privind încetarea ajutorului  social pentru Epure Rozica 

Dispoziția.141/2017    privind încetarea alocației de susținerea familiei  pentru Crețu Ionel

Dispoziția.140/2017    privind încetarea alocației de susținerea familiei  pentru Baciu Daniel Florin

Dispoziția.139/2017    privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Stoica Ionela Loredana

Dispoziția.138/2017    privind  convocarea Consiliului local  în  ședință ordinară  în data de 29.06.2017

Dispoziția.137/2017    privind acordarea indemnizației lunare d-nei Stoica Ionela Loredana, mama  copilului cu handicap grav-Stoica Diana Mihaela

Dispoziția.136/2017    privind desemnarea persoanelor pentru utilizarea celor două sisteme  informatice RENNS și  RAN  la nivelul comunei Măgureni

Dispoziția.135/2017   privind încetarea indemnizației lunare numitului Mașinescu Gheorghe 

Dispoziția.134/2017   privind stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Măgureni, doamna Vlăsceanu Elisabeta-Mihaela  

Dispoziția.133/2017   privind stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Măgureni, domnul Iordache Gheorghe 

Dispoziția.132/2017   privind  încetarea alocației de susținerea familiei pentru Dumitrescu Ștefan Florian

Dispoziția.131/2017   privind  modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei pentru Scorțaru Marinela

Dispoziția.130/2017   privind modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei pentru Bumbăcea Ecaterina Mădălina

Dispoziția.129/2017   privind acordarea indemnizației lunare d-lui Buduran Gheorghe bolnav cu handicap grav.

Dispoziția.128/2017   privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocupare funcției contractuale de șofer în  Compartimentul administrativ.

Dispoziția.127/2017   privind constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul,, Reparații gard cu plasă bordurată la Grădinița nr.1-Comuna Măgureni ,, și ,,Reparație instalație de încălzire subsol Grădinița nr.1-Comuna Măgureni ,,

Dispoziția.126/2017   privind  suspendarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru doamna Pantaia Gabriela

Dispoziția.125/2017   privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 24.05.2017

Dispoziția.124/2017  privind aprobarea fundamentării și elaborării propunerilor privind proiectul bugetului de stat pentru război pentru perioada 2017-2020 la nivelul UAT comuna Măgureni

Dispoziția.123/2017  privind constituirea unei comisii pentru recepția finală pentru obiectivul ,,Reparație teren de sport Școala Generală  Măgureni ,,

Dispoziția.122/2017  privind aprobarea Planului de integritate, la nivelul Primăriei comunei Măgureni, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020

Dispoziția.121/2017   privind numirea d-nei Manta Ana drept curator special  al minorei Manta Maia Gabriela, în vederea reprezentării acesteia la semnarea contractului de vânzare-cumpărare privind nuda proprietate din imobilul situat în com.Scorțeni, județul Prahova

Dispoziția.120/2017   privind acordarea indemnizației lunare  d-nei  Cîșiu  Magdalina bolnava cu handicap grav

Dispoziția.119/2017  privind acordarea indemnizației lunare  d-nei  Radu Viorica  bolnava cu handicap grav

Dispoziția.118/2017  privind  acordarea indemnizației lunare d-nei  Moldoveanu Ionica  bolnava cu handicap grav  

Dispoziția.117/2017  privind  încetarea indemnizației lunare numitei Manta Floarea  

Dispoziția.116/2017  privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Vișoiu Mihai Emil

Dispoziția.115/2017  privind încetarea alocației de susținerea familiei  pentru Scorțaru Luiza Anita

Dispoziția.114/2017  privind încetarea alocației de susținerea familiei  pentru Scorțaru Elena Simona

Dispoziția.113/2017  privind acordarea alocației de susținerea familiei pentru Dobrescu Ionel

Dispoziția.112/2017  privind prelungirea duratei de funcționare și modificarea componenței grupului de lucru constituit pentru legarea, ordonarea și inventarierea documentelor ce formează arhiva Primăriei Măgureni

Dispoziția.111/2017  privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 27.04.2017

Dispoziția.110/2017  privind desemnarea persoanei care să semneze pentru Arhitect Șef al Comunei Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.109/2017  privind reluarea ajutorului social pentru Constantin  Ion

Dispoziția.108/2017  privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui Ilina Ionel

Dispoziția.107/2017  privind aprobarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, la nivelul Primăriei comunei Măgureni-județul Prahova.

Dispoziția.106/2017  privind acordarea indemnizației lunare a d-lui Mașinescu Gheorghe bolnav cu handicap grav.

Dispoziția.105/2017  privind acordarea alocației de susținerea familiei pentru Anghel Adriana

Dispoziția.104/2017  privind menținerea cuantumului alocației de susținerea familiei și modificare număr de copii pentru care se acordă alocația de susținerea familiei pentru Pantaia Gabriela

Dispoziția.103/2017  privind modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei și modificare număr de copii pentru care se acordă alocația de susținerea familiei pentru Olteanu Constanța Monica .

Dispoziția.102/2017  privind modificarea alocației de susținerea familiei pentru Scorțaru Elena Simona

Dispoziția.101/2017  privind modificarea cuantumului alocației de susținerea familiei și modificare număr de copii pentru care se acordă alocația de susținerea familiei pentru Bumbăcea Constantin .

Dispoziția.100/2017 privind menținerea în plată  a locației de susținerea familiei și recuperarea sumei încasate necuvenit cu titlu de alocație de susținerea familiei pentru Crețu Ionel . 

Dispoziția.99/2017   privind  încetarea alocației de susținerea familiei pentru Stănică Lucian

Dispoziția.98/2017   privind  încetarea alocației de susținerea familiei pentru Niță Alexandru

Dispoziția.97/2017   privind  convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 30.03.2017

Dispoziția.96/2017   privind acordarea indemnizației lunare d-lui Coman Vasile, tatăl copilului  cu handicap grav-Coman Ion Alexandru

Dispoziția.95/2017   privind acordarea indemnizației lunare d-nei  Pantaia  Gabriela, mama  copilului cu handicap grav-Pantaia  Valentina Georgiana

Dispoziția.94/2017   privind  încetarea indemnizației  lunare numitului Pană Alexandru

Dispoziția.93/2017   privind  desemnarea  persoanei responsabile de primirea și distribuirea laptelui praf, conform prevederilor Legii nr.321/2001

Dispoziția.92/2017   privind încetarea  ajutorului social pentru Pantaia Gabriel

Dispoziția.91/2017   privind  încetarea indemnizației lunare numitei Vișoiu Constanța

Dispoziția.90/2017   privind  angajarea domnului Răuță Costel Mirel în funcția de asistent personal

Dispoziția.89/2017   privind  convocarea Consiliului local  în ședință  extraordinară  în data de 9.03.2017 

Dispoziția.88/2017   privind  aprobarea proiectului de buget pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020

Dispoziția.87/2017   privind reluarea ajutorului social pentru Bălosu Ion

Dispoziția.86/2017   privind încetarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru doamna Ghiță Diana Mihaela

Dispoziția.85/2017   privind modificarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și conbustibili petrolieri și recuperarea sumelor încasate necuvenit

Dispoziția.84/2017   privind încetarea  contractului de muncă al domnului Răuță Costel Mirel, asistent personal al minorului Diaconescu Cristian Emanuel, bolnav cu handicap grav.

Dispoziția.83/2017   privind acordarea alocației de susținerea familiei pentru Bârlădeanu Petrila

Dispoziția.82/2017   privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 28.02.2017

Dispoziția.81/2017   privind majorarea cu 20% a indemnizațiilor cuvenite persoanei cu handicap grav

Dispoziția.80/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Barbu Ioana Raluca, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.79/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Neagu Gabriela Veronica, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.78/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Pantaia Mihaela, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.77/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Dascălu Irina-Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.76/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Nuță Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.75/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Răuță Costel Mirel, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.74/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Morărescu Mioara, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.73/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Ilie Andra Mihaela, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.72/2017   privind majorarea  cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Bândean Cristina Gabriela, asistent personal al persoanei cu handicap grav

Dispoziția.71/2017   privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru domnul Scorțaru Gheorghe Aurel

Dispoziția.70/2017   privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Enache Maria

Dispoziția.69/2017   privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Dorobanțu Cristina Gabriela

Dispoziția.68/2017   privind încetarea alocației de susținerea familiei pentru Pantaia Marina Silviana

Dispoziția.67/2017   privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.66/2017   privind acordarea unui ajutor de urgență pentru  Macovei Maria

Dispoziția.65/2017   privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Buduran Gheorghe

Dispoziția.64/2017   privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Moldoveanu Ionica

Dispoziția.63/2017   privind  încetarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru doamna Pantaia Marina Silviana

Dispoziția.62/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Ilina Ionel, șofer în cadrul Compartimentului administrativ

Dispoziția.61/2017   privind stabilirea salariului de bază pentru Antal Ștefan, șofer în cadrul Compartimentului administrativ

Dispoziția.60/2017   privind stabilirea salariului de bază pentru Ghiță Mihai-Gabriel, muncitor în cadrul Compartimentului administrativ

Dispoziția.59/2017   privind stabilirea salariului de bază pentru Sichim Marilena, îngrijitor în cadrul Compartimentului cămine culturale

Dispoziția.58/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Stănică Doina, guard în cadrul Compartimentului administrativ

Dispoziția.57/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Toma Elena -Alina, consilier în cadrul Compartimentului registratură, arhivă.

Dispoziția.56/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Tifigiu Elena-Alina, consilier în cadrul Biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe locale

Dispoziția.55/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Iosif Georgeta-Antoaneta, referent în cadrul Compartimentului cămine culturale.

Dispoziția.54/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Constantinescu Florica , bibliotecar în cadrul Compartimentului biblioteca comunală

Dispoziția.53/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Necula Ion-Mihai, șofer în cadrul Compartimentului administrativ

Dispoziția.52/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Curelea Andreea Felicia,  referent în cadrul Compartimentului implementare proiecte fonduri europene

Dispoziția.51/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Bumbăcia  Claudia Mihaela, consilier în cadrul Compartimentului implementare proiecte fonduri europene

Dispoziția.50/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Maricoiu  Daniela-Adriana, consilier în cadrul  Compartimentului evidenţă patrimoniului public şi privat, contracte, buget, prognoză, evidenţă cheltuieli

Dispoziția.49/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Stancu Ciprian , poliţist local în cadrul compartimentului Poliţie locală

Dispoziția.48/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Popa Ion, poliţist local în cadrul compartimentului Poliţie locală

Dispoziția.47/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Petre Constantin-Cătălin, poliţist local în cadrul compartimentului Poliţie locală

Dispoziția.46/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Rădulescu Petre, paznic în cadrul compartimentului Poliţie locală

Dispoziția.45/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Istrate Georgel-Marius, poliţist local în cadrul compartimentului Poliţie locală 

Dispoziția.44/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Cismaru Vasile-Marius, poliţist local în cadrul compartimentului Poliţie locală

Dispoziția.43/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Safta Mihaela-Georgeta, consilier în cadrul Compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului

Dispoziția.42/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Dumitrache Constanța, inspector în cadrul Compartimentului stare civilă

Dispoziția.41/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Bica Bianca-Adriana, consilier în cadrul Compartimentului fond funciar, cadastru.

Dispoziția.40/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Șerban Mihaela-Narcisa, inspector în cadrul Compartimentului asistență socială, autoritate tutelară

Dispoziția.39/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Stancu Violeta-Ioana, inspector în cadrul Compartimentului asistență socială, autoritate tutelară

Dispoziția.38/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru  Manea Ileana, referent în cadrul Compartimentului monitorizare servicii către cetățeni 

Dispoziția.37/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Tudor Elena, referent în cadrul Compartimentului fond funciar, cadastru

Dispoziția.36/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Manta Elena-Ana, referent în cadrul Compartimentului fond funciar, cadastru

Dispoziția.35/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Iarca Aida-Laura, consilier în cadrul  compartimentului fond funciar, cadastru

Dispoziția.34/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Brașov Ioan-Cătălin, inspector în cadrul Compartimentului relația cu instituțiile deconcentrate.

Dispoziția.33/2017   privind  majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Bănică Adina-Maria , inspector în cadrul Biroului financiar, contabil, achiziții publice, impozite și taxe locale

Dispoziția.32/2017   privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Pascu Emilia, inspector în cadrul Biroului financiar, contabil, achiziții publice, impozite și taxe locale.

Dispoziția.31/2017   privind  majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Tifigiu Elena inspector în cadrul Biroului financiar contabil, achiziții publice, impozite și taxe locale.

Dispoziția.30/2017   privind  majorarea cuantumului brut al salariului de bază cu 20% pentru Pîrvulescu Violeta, secretarul comunei .

Dispoziția.29/2017   privind acordarea indemnizației  lunare d-lui Pană Alexandru bolnav cu handicap grav.

Dispoziția.28/2017   privind  încetarea indemnizației lunare numitei Radu Alexandra 

Dispoziția.27/2017   privind  acordarea unui ajutor de urgență pentru Gordan Magdalena Ramona, mama minorei Gordan Teodora, bolnavă cu handicap grav

Dispoziția.26/2017   privind  angajarea domnului Albert Nicolae-Sebastian în funcția de consilier  personal al Primarului comunei Măgureni

Dispoziția.25/2017   privind suspendarea ajutorului social pentru Bălosu Ion

Dispoziția.24/2017   privind acordarea ajutorului social pentru Tudorache  Daniel

Dispoziția.23/2017   privind reluarea ajutorului social pentru Dumitru Vasilica

Dispoziția.22/2017   privind acordarea alocației de întreținerea familiei pentru Tudorache Daniel

Dispoziția.21/2017   privind încetarea alocației de întreținerea familiei pentru Ploscaru Daniela

Dispoziția.20/2017   privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.19/2017   privind  încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.18/2017   privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

Dispoziția.17/2017   privind acordarea indemnizației lunare d-nei Manta Georgeta bolnavă cu handicap grav

Dispoziția.16/2017   privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 31.01.2017

Dispoziția.15/2017   privind modificarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și recuperarea sumelor încasate necuvenit

Dispoziția.14/2017   privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Dispoziția.13/2017   privind acordarea indemnizației lunare d-nei Manta Floarea bolnavă cu handicap grav

Dispoziția.12/2017   privind modul de organizare a activității de prevenire a incendiilor la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.11/2017   privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.10/2017   privind reglementarea activităților care se desfășoară cu foc deschis la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.9/2017     privind reglementarea fumatului la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.8/2017     privind numirea în funcția de cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, la nivelul Unității  Administrativ-Teritoriale Comuna Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.7/2017     privind numirea și stabilirea atribuțiilor echipei de gestionare a riscurilor și a responsabilului cu Registru de riscuri la nivelul Primăriei comunei Măgureni

Dispoziția.6/2017     privind încetarea indemnizației lunare numitei Cojocaru Veta

Dispoziția.5/2017     privind numirea ca funcționar public definitiv al d-lui Brașov Ioan-Cătălin, inspector în cadrul Compartimentului relația cu instituțiile deconcentrate din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgureni

Dispoziția.4/2017     privind acordarea sporului de dificultate pentru membrii Comisiei local Măgureni de aplicare a legilor fondului funciar

Dispoziția.3/2017     privind reorganizarea comisiei de recepție a orelor de funcționare și consumului de carburant pentru buldoexcavator , cositoare ( trimer ) și drujbă

Dispoziția.2/2017     privind  convocarea Consiliului local în ședință extraordinară în data de 0.01.2017

Dispoziția.1/2017     privind suspendarea contractului individual de muncă al domnului Ilina Ionel, șofer în cadrul Compartimentului administrativ

Anul 2016

Dispoziția.374/2016   privind alocarea plajei de numere pentru înregistrarea documentelor gestionate de Compartimentul stare civilă pentru anul 2017

Dispoziția.367/2016   privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Reparații curente învelitoare și fațadă Școala Gimnazială Măgureni Corp C - comuna Măgureni,,

Dispoziția.365/2016   privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, reparații acoperiș și subsol Grădinița nr.1 Măgureni- comuna Măgureni ,,

Dispoziția.364/2016   privind  convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 23.12.2016.

Dispoziția.361/2016   privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Reparații curente Cămin Cultural Satul Banului, comuna Măgureni ,,

Dispoziția.360/2016   privind constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, reparații acoperiș și fațadă Cămin Cultural sat Lunca Prahovei- comuna Măgureni ,,

Dispoziția.359/2016   privind convocarea Consiliului local în ședință extraordinară în data de 12.12.2016

Dispoziția.355/2016   privind aprobarea de măsuri privind inventarierea pe anul 2016

Dispoziția.342/2016   privind reorganizarea comisiei de selecționare a documentelor de arhivă create și deținute de Consiliul local al comunei Măgureni și Primăria comunei Măgureni

Dispoziția.341/2016   privind  convocarea Consiliului local în ședință  ordinară  în data de 29.11.2016

Dispoziția.312/2016   privind numirea doamnei Sichim Marilena ca gestionar al inventarului bunurilor ce aparțin Centrului Cultural Măgureni

Dispoziția.311/2016   privind modificarea componenței grupului de lucru constituit pentru legarea, ordonarea și inventarierea conform legii a documentelor ce formează arhiva Primăriei Măgureni

Dispoziția.310/2016   privind delegarea unor atribuții de serviciu d-rei Curelea Andreea Felicia

Dispoziția.309/2016   privind constituirea comisiei de inventariere a mijloacelor fixe și obiectivelor de inventar ale Centrului Cultural Măgureni

Dispoziția.308/2016   privind  constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal- compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului.

Dispoziția.294/2016   privind  stabilirea si asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea  alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de  11 decembrie 2016

Dispoziția.293/2016   privind  delimitarea și sediul secțiilor de votare organizate la nivelul comunei Măgureni

Dispoziția.292/2016   privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 31.10.2016

Dispoziția.285/2016   privind delegarea unor atribuții secretarului comunei Măgureni

Dispoziția.284/2016   privind  constituirea unei comisii pentru recepția  la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Reparații curente grup sanitar Școala Gimnazială Măgureni Corp A ,,

Dispoziția.283/2016   privind constituirea grupului de lucru pentru legarea, ordonarea și inventarierea conform legii a documentelor ce formează arhiva Primăriei Măgureni

Dispoziția.280/2016   privind majorarea bugetului local pe anul 2016 cu suma de 55 mii lei la Cap.11.02.02

Dispoziția.248/2016   privind convocarea Consiliului  local în ședință ordinară  în data de 29.09.2016

Dispoziția.245/2016   privind desemnarea reprezentantului Primarului în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale, Comuna Măgureni

Dispoziția.243/2016   privind constituirea unei comisii pentru constatarea  pagubelor produse culturilor agricole de animalele lăsate nesupravegheate

Dispoziția.242/2016   privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent-Compartimentul monitorizare servicii către cetățeni , din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măgureni

Dispoziția.226/2016   privind delegarea atribuțiilor secretarului comunei pe perioada concediului de odihnă al acestuia

Dispoziția.217/2016   privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data  de 25.08.2016

Dispoziția.216/2016   privind  radierea sancțiunii disciplinare aplicată funcționarului public Iarca Aida-Laura prin Dispoziția nr.165/10.08.2012

Dispoziția.215/2016   privind delegarea atribuțiilor privind comunicarea sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale

Dispoziția.212/2016   privind  constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru  ocuparea funcției contractuale de îngrijitor în  Compartimentul   cămine culturale

Dispoziția.211/2016   privind   constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru  ocuparea funcției contractuale de muncitor necalificat în  Compartimentul   administrativ

Dispoziția.184/2016   privind  constituirea comisiei de examen și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în clasă  organizat în data de 08.08.2016

Dispoziția.181/2016   privind desemnarea persoanei responsabile să gestioneze registrul de evidență  a câinilor fără stăpân

Dispoziția.180/2016   privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,,Amenajare teren de sport Școala Satul Banului- comuna Măgureni,,

Dispoziția.172/2016   privind delegarea unor atribuții de serviciu viceprimarului comunei Măgureni

Dispoziția.171/2016   privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor  pentru obiectivul  ,,Dotare și amenajare loc de picnic zona ruda - comuna Măgureni ,,

Dispoziția.154/2016   privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul  ,, Reparații gard și zid de sprijin Școala Satul Banului - comuna Măgureni ,,

Dispoziția.153/2016    privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 04.07.2016

Dispoziția.150/2016     privind modificarea bugetului local pe anul 2016

Dispoziția.149/2016    privind modificarea art.1 din Dispoziția  nr.132/26.05.2016 de constituire a comisiei de concurs și comisiei de soluționare a  contestațiilor pentru examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 22.06.2016

Dispoziția.147/2016    privind  reluarea  activitatii de către dra Iarca Aida Laura, consilier în cadrul compartimentului fond funciar, cadastru

Dispoziția.135/2016    privind constituirea unei comisii pentru recepția lucrărilor executate din fondul corespunzător cotei de dezvoltare constituit în prețul apei potabile de operatorul SC Jovila Construct SRL Ploiești

Dispoziția.134/2016      privind  aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului  contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgureni 

Dispoziția.132/2016    privind  constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționarea contestațiilor pentru examenul de promovare în grad  profesional organizat în data de 22.06.2016

Dispoziția.130/2016    privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 19,05,2016

Dispoziția.125/2016    privind  suspendarea raportului de serviciu al drei Iarca Aida Laura în vederea  participării la campania electorală din data de 5.06.2016

Dispoziția.113/2016   privind delimitarea  și sediul secțiilor de votare organizate la nivelul comunei Măgureni

Dispoziția.112/2016   privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale din data de 5 iunie 2016

Dispoziția.108/2016    privind  convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 21.04.2016

Dispoziția.107/2016 privind  asigurarea statisticienilor și personalului tehnic auxiliar în Biroul electoral de Circumscripție nr 66 Măgureni

Dispoziția.106/2016   privind constituirea comisiei pentru urmărirea și soluționarea unor măsuri dispuse de Camera de Conturi  Prahova prin Decizia nrl.35/2015

Dispoziția.96/2016  privind  numirea ca agent constatator al dlui Brașov Ioan-Cătălin, inspector în cadrul compartimentului relația cu instituțiile deconcentrate

Dispoziția.95/2016    privind  convocarea  Consiliului Local în ședință ordinară în data de 31.03.2016

Dispoziția.90/2016   privind aprobarea de măsuri în vederea diminuării riscului epidemiologic cauzat de consumul de apă din unele fântâni  publice  ale comunei Măgureni

Dispoziția.73/2016  privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,,Pavare zona centrală, zona Primărie ,,

Dispoziția.72/2016  privind  constituirea unei comisii pentru recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Reparații  curente  fațadă grădiniță cu aplicare de tencuială decorativă pe o suprafață de 370 m.p ,,

Dispoziția.71/2016  privind  desemnarea  persoanei responsabile de aplicarea prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 Dispoziția.56/2016 privind  rectificarea actului de căsătorie nr.2/15.02.1986  privind pe Ploscaru Gheorghe și Manta Stefania

 Dispoziția.55/2016 privind  rectificarea actului de căsătorie nr.31/21.10.1965  privind pe Dumitru Alexandru și  Manta Eva

Dispoziția.54/2016 privind convocarea consiliului local în ședință extraordinară în data de 4.02.2016

Dispoziția.53/2016 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în aparatul de specialitate al primarului comunei Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.41/2016 privind modificarea  și completarea dispoziției primarului comunei Măgureni nr.159/25.07.2015 privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență-comuna Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.40/2016 privind sancționarea disciplinară a d-nei Iosif Georgeta Antoaneta, referent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Măgureni, județul Prahova

Dispoziția.36/2016 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 27.01.2016

Dispoziția.18/2016 privind convocarea Consiliului local în ședință de îndată în data de 15.01.2016

Dispoziția.6/2016 privind acordarea  sporului de dificultate pentru membrii Comisieilocale Măgureni  de aplicare a legilor fondului funciar

Dispoziția.5/2016 privind organizarea controlului financiar preventiv  la nivelul unității administrativ teritoriale comuna Măgureni

Dispoziția.4/2016 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Manolache Petruța

Dispoziția.3/2016 privind  rectificarea actului de naștere nr.123/24.11.1950 privind pe Manta Stefania

 Dispoziția.2/2016 privind  rectificarea actului de naștere nr.91/31.10.1948 privind pe Manta Eva

Dispoziția.1/2016 privind  convocarea Consiliului local în ședință extraordinară în data de 7.01.2016