Site-ul oficial al Primăriei comunei Măgureni!

ANUNT ATRIBUIRE DIRECTA

Informaţii generale privind autoritatea contractantă

 

Comuna Magureni, cod fiscal: 2844081

Adresa: Comuna Magureni, strada Primariei , nr.980 jud. Prahova

Tel. 0244/384760, Fax 0244/384203

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pagina de internet www.comunamagureni.ro

Persoana  de contact: Violeta Pirvulescu, secretarul general al comunei

Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat

Terenul ce urmeaza a fi inchiriat are o suprafata totala de 118,60 ha, este parte a islazului comunei si apartine domeniului privat al Comunei Magureni

Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Persoanele interesate pot achizitiona documentaţia de atribuire de la sediul instituţiei din Comuna Magureni, strada Primariei, nr.980 jud. Prahova, Biroul registratura. Contravaloarea documentatiei de atribuire - 5 lei care se poate achita prin virament bancar sau prin depunerea la casieria autorităţii contractante a sumei  în numerar.

Data limita pentru pana la care se pot solicita clarificari: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Informaţii privind ofertele

- data-limita de depunere a ofertelor: 27.04.2020,  ora 10.30

- adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria comunei Magureni, cu sediul in Magureni, str.Primariei nr.980, jud.Prahova

- numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: un exemplar original

Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 27.04.2020  ora 11.00 la sediul Primariei comunei Magureni, mentionat mai sus.

Instanta competenta in solutionarea eventualelor litigii si termenele pentru sesizarea instantei: Tribunalul Prahova, in termenele si conditiile prevazute in Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării 20.03.2020.

Read more...